Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Basisgegevens: hoe zat het ook al weer? Hoe observeer je basiskenmerken? Betrokkenheid? En wat registreer je?

√ Wat zijn goede observaties en hoe verwerk ik die in KIJK! Webbased?

√ Hoe lees ik het groepsrapport en wat doe ik met alle witte vakjes?

Doelgroep(en)

Pedagogisch medewerkers en leraren van de groepen 1 en 2 die werken met KIJK! en eerder de scholing KIJK! volgden. 

Doelen/ resultaat

Na deze training heb je (weer) een helder beeld van de werkwijze van KIJK! en heb je praktische voorbeelden gekregen hoe je met KIJK! kunt werken.

Omvang

3 uur

Inhoud & Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst wordt afwisselend nieuwe informatie gepresenteerd en interactie georganiseerd.

Literatuur

We gaan er van uit dat deelnemers beschikken over de handleiding KIJK! 0-4 of 1-2. Afhankelijk van hun praktijksituatie.

 

 nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren