Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Hoe werkt KIJK!:

  1. Je observeert kinderen dagelijks tijdens met name betekenisvolle speel- werkmomenten en maakt daarvan aantekening in het dagboek in KIJK! webbased registratie.
  2. 2 x per jaar registreer je op basis van jouw observaties de ontwikkeling van elk kind. Alle ontwikkelingsfasen zijn beschreven. 
  3. Op het individueel rapport kun je de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden (in KIJK! beschikbaar)
  4. Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe jouw groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van jouw onderwijsaanbod. Je ziet of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. 
  5. Met het groepsoverzicht breng je de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld. 
  6. Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht kun je het groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. 

Deze stappen herhalen zich. Dit stemt perfect overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW).

Cyclus Handelingsgericht Werken