Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Een concrete werkwijze voor u als coach om collega’s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling

√ Het model voor effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel 

√ Praktische hulpmiddelen om je collega’s te ondersteunen en stimuleren in hun leerproces.

Lees meer...