Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Een concrete werkwijze voor u als coach om collega’s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling

√ Het model voor effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel 

√ Praktische hulpmiddelen om je collega’s te ondersteunen en stimuleren in hun leerproces.

Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Doelen

De coaches ontwikkelen hun coaching vaardigheden gerelateerd aan de 9 aspecten vanuit het model voor Effectief Lesgeven (gebaseerd op de uitgave) “De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven”, zodat zij leraren kunnen ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling door coaching en reflectie.

Inhoud & Werkwijze

De inhouden van de opleiding Coaching & Reflectie zijn gebaseerd op de uitgave Coaching & Reflectie van dr. Robert Marzano.  In de bijeenkomsten wisselen we presentaties af met interactie en reflectie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen praktijk. Tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in de praktijk. In de vervolgbijeenkomsten is ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

dereflectieveleraar webshopcoaching reflectie indeklas web

De Reflectieve Leraar en Coaching & Reflectie in de klas.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren