Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Kennis van Wat werkt op school 

√ Inzicht in de 11 factoren die een bewezen effect hebben op het leren van kinderen

√ Weten hoe je deze factoren kunt gebruiken om schoolresultaten positief te beïnvloeden 

Lees meer...

De essenties

√ Een concrete werkwijze om jezelf te ontwikkelen tot een steeds betere leraar 

√ Het model van effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel

√ Praktische hulpmiddelen om te zien waar je staat, waar je heen wilt, hoe je hier komt en wat je uiteindelijk bereikt hebt

Lees meer...

De essenties

√ Een concrete werkwijze voor leraren om zichzelf te ontwikkelen tot een steeds betere leraar
√ Het model van effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel
√ Praktische hulpmiddelen om te zien waar je staat, waar je heen wilt, hoe je hier komt en wat je uiteindelijk bereikt hebt

Lees meer...

De essenties

√Weten welke rol je verwachtingen spelen bij het behalen van hogere leerresultaten

√ Reflectie op je manier van vragen stellen aan en reageren op verschillende leerlingen.

√ Weten hoe je je handelen kunt bijsturen om effecten van verwachtingen positief te beïnvloeden

Lees meer...

De essenties  

√ Zicht op 2 dimensies die de verstandhouding tussen jou en je leerlingen bepalen

√ Kennismaken met concrete stappen om doelgericht te werken aan een goede relatie met je leerlingen

√ Zicht op zaken om in je klas aan te pakken

Lees meer...

De essenties  

√ Kennis over het belang van regels & routines voor leren en voor welke gebieden je regels & routines zou kunnen opstellen  

√ Kennismaken met mogelijkheden om routines in je klas te ondersteunen via de inrichting van het lokaal

√ Zicht op mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij het opstellen van regels & routines

Lees meer...

De 3 essenties

√ Kennismaken met de 4 vragen voor betrokkenheid: Hoe voel ik me?, Ben ik geïnteresseerd?, Is dit belangrijk? en Kan ik dit?.

√ Kennismaken met concrete werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

√ Zicht op zaken om in je klas mee aan de slag te gaan.

Lees meer...

De essenties 

√ Je hebt ideeën om leerlingen anders dan via herhaling hun kennis en vaardigheden te laten oefenen en verdiepen

√ Zicht op mogelijkheden om leerlingen actief aan de slag te zetten, zodat leerlingen de leerstof langdurig onthouden en blijvend kunnen toepassen

√ Aan de slag met activiteiten gericht op het identificeren van overeenkomsten en verschillen om leerlingen op een dieper niveau leerstof te laten verwerken

Lees meer...

De essenties

√ Weten welke leerstrategieën effectief zijn bij het aanbieden van nieuwe kennis

√ Weten hoe je leerlingen activeert vooraf en tijdens het aanbieden van nieuwe kennis

√ Zicht op mogelijkheden om non-verbale notities in te zetten bij het aanbieden van nieuwe kennis

Lees meer...

De essenties

√ Inzicht in hoe leerdoelen een bijdrage kunnen leveren aan eigenaarschap van leerlingen in hun leerproces

√ Zicht op mogelijkheden om leerlingen zelf hun vorderingen bij te laten houden

√ Weten op welke manier je in je klas successen van leerlingen in het leerproces kunt vieren

Lees meer...

Pagina 1 van 2