Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De 3 essenties

√ Kennismaken met de 4 vragen voor betrokkenheid: Hoe voel ik me?, Ben ik geïnteresseerd?, Is dit belangrijk? en Kan ik dit?.

√ Kennismaken met concrete werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

√ Zicht op zaken om in je klas mee aan de slag te gaan.

Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Doelen/ resultaat

Je bent in staat om de kennis over betrokken leerlingen bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

  • Je weet dat er 4 relevante vragen zijn rondom betrokkenheid.
  • Je weet welke strategieën hierbij horen om betrokkenheid te vergroten.
Inhoud & Werkwijze

“Hoewel het misschien niet tot de leraarstaken behoort, leerlingen te entertainen, is het wel je taak leerlingen te boeien.” In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe je betrokken leerlingen krijgt. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Presentatie wisselen we af met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk.

Bij voorkeur bestaat de training uit 2 bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk! In de tweede bijeenkomst is er ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

cover betrokkenheid 1 1dereflectieveleraar webshop

Aanbevolen: Betrokkenheid! en De Reflectieve Leraar

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren