Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties  

√ Kennis over het belang van regels & routines voor leren en voor welke gebieden je regels & routines zou kunnen opstellen  

√ Kennismaken met mogelijkheden om routines in je klas te ondersteunen via de inrichting van het lokaal

√ Zicht op mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij het opstellen van regels & routines

Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Doelen/ resultaat

Na deze training ben je in staat de kennis over regels & routines bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

Inhoud & Werkwijze

“Zonder effectieve regels & routines is lesgeven (en daarmee leren) onmogelijk.” In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe je regels & routines opstelt en deze handhaaft in de klas. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Je ontdekt in deze training hoe je gericht kunt werken aan een goede relatie. Dit doen we door presentatie af te wisselen met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk. Bij voorkeur bestaat de training uit twee bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk! In de tweede bijeenkomst is er dan ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren