Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties  

√ Zicht op 2 dimensies die de verstandhouding tussen jou en je leerlingen bepalen

√ Kennismaken met concrete stappen om doelgericht te werken aan een goede relatie met je leerlingen

√ Zicht op zaken om in je klas aan te pakken

Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Doelen/ resultaat

Na deze training bent je in staat om met de kennis over een goede relatie met leerlingen bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

Inhoud & Werkwijze

“De kwaliteit van de verstandhouding tussen leraar en leerlingen is zonder meer één van de hoekstenen van effectief management en misschien zelfs wel dé hoeksteen van het onderwijs.” In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe je een goede relatie met leerlingen bouwt en onderhoudt. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Je ontdekt in deze training hoe je gericht kunt werken aan een goede relatie. Dit doen we door presentatie af te wisselen met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk.

Bij voorkeur bestaat de training uit 2 bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk! In de tweede bijeenkomst is er dan ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren