Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties  

√ Inzicht in het model effectief lesgeven aan de hand van De kunst en Wetenschap van het Lesgeven 

√ Kader met effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement

√ Praktische en concrete actiestappen voor het ontwerpen van “een goede les”

Lees meer...

Pagina 2 van 2