Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Inzicht in effect van bovenschools leiderschap op leren van leerlingen.
√ Zicht op wat bestuurders en managers kunnen doen om hun onderwijs goed te laten functioneren.
√ 5 Belangrijkste bevindingen uit de analyse van research naar bovenschools leiderschap.

Lees meer...

De essenties  

√ 21 essentiële taken van leiders die de leerresultaten positief beïnvloeden;
√ het verschil tussen veranderingen van het eerste en tweede niveau en de leiderschapstaken die voor elk van de twee niveau’s het belangrijkst zijn;
√ een 5-stappenplan voor het organiseren, verspreiden en uitvoeren van de leiderschapstaken op een school.

Lees meer...

De essenties

√ Inzicht in hoe u de gesprekkencyclus sterker neer kunt zetten op basis van kennis uit de Kunst en Wetenschap van het Lesgeven.

√ Concrete handvatten voor de professionalisering van leraren aan de hand van het model voor goed onderwijs van Marzano.

√ Weten hoe u als leidinggevende de ontwikkeling van leraar tot excellente leraar kunt beïnvloeden.

Lees meer...

De essenties  

√ Weten hoe het denken vanuit een hoogbetrouwbare organisatie uw school kan versterken.

√ Kennismaken met de systematiek van een Hoogbetrouwbare School

√ Zicht op zaken om in uw school mee aan de slag te gaan.

Lees meer...

De essenties

√ Versterken van didactische vaardigheden van leraren op basis van het model voor effectief lesgeven

√ Weten hoe u het model voor effectief lesgeven kunt inzetten als observatie-instrumen

√ Weten hoe u het model voor effectief lesgeven kunt gebruiken om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit 

Lees meer...

De essenties

√ Weten hoe het denken vanuit een hoogbetrouwbare organisatie uw school kan versterken.

√ Zicht op de 5 hiërarchische niveaus van betrouwbaarheid

√ Kennismaken met de systematiek van een Hoogbetrouwbare School

 

Lees meer...

De essenties

√ Een concrete werkwijze voor jou als onderwijskundig leider om je team te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling

√ Het model voor effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel

√ Praktische hulpmiddelen om met je team aan de slag te gaan

Lees meer...