Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Weten hoe het denken vanuit een hoogbetrouwbare organisatie uw school kan versterken.

√ Zicht op de 5 hiërarchische niveaus van betrouwbaarheid

√ Kennismaken met de systematiek van een Hoogbetrouwbare School

 

Doelgroep(en)

Leidinggevenden PO, VO, MBO

Doelen/ resultaat
  • U kent de essentie van een Hoogbetrouwbare school
  • U weet dat er 5 hiërarchische niveaus zijn voor de beheersing van onderwijskwaliteit
  • U kent de systematiek van een Hoogbetrouwbare school  
Inhoud & Werkwijze

“Hoe vanzelfsprekend vinden we het dat piloten, artsen etc. geen fouten maken en betrouwbaar zijn. Dat geldt ook voor leraren voor de klas als u bedenkt dat het gaat om mensen. Hoe vanzelfsprekend vinden ouders dat leraren geen fouten maken?.” Het onderwijs op school zou constant van hoge kwaliteit moeten zijn – ongeacht toevalsfactoren als de groep waarin een leerling terechtkomt of de leraar die hij treft. Om zo’n hoge onderwijskwaliteit te kunnen garanderen, zijn maatregelen nodig. In deze sessie maakt u kennis met 5 niveaus van beheersing van de onderwijskwaliteit. Robert Marzano biedt een raamwerk voor het toetsen, monitoren en bevestigen van de effectiviteit van het succes van de school en de leerlingen. U leert hoe u als het ware een hoogbetrouwbare organisatie kunt worden: een organisatie die proactief stappen zet om mislukkingen te voorkomen. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: Hoogbetrouwbare Scholen Illustratie 

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren