Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties  

√ Weten hoe het denken vanuit een hoogbetrouwbare organisatie uw school kan versterken.

√ Kennismaken met de systematiek van een Hoogbetrouwbare School

√ Zicht op zaken om in uw school mee aan de slag te gaan.

Doelgroep(en)

Leidinggevenden PO, VO, MBO

Doelen/ resultaat
  • U kent de essentie van een Hoogbetrouwbare school
  • U weet dat er 5 hiërarchische niveaus zijn voor de beheersing van onderwijskwaliteit
  • U kent de systematiek van een Hoogbetrouwbare school
  • U weet met elkaar waarom u als school hoogbetrouwbaar wilt zijn
  • U weet welke consequenties deze aanpak heeft
  • Aan het eind heeft u met elkaar de eerste afspraken gemaakt.
Inhoud & Werkwijze

“Hoe vanzelfsprekend vinden we het dat piloten, artsen etc. geen fouten maken en betrouwbaar zijn. Geldt ook voor leraren voor de klas als je bedenkt dat het gaat om mensen. Hoe vanzelfsprekend vinden ouders dat wij geen fouten maken?.” Het onderwijs op school zou constant van hoge kwaliteit moeten zijn – ongeacht toevalsfactoren als de groep waarin een leerling terechtkomt of de leraar die hij treft. Om zo’n hoge onderwijskwaliteit te kunnen garanderen, zijn maatregelen nodig. Als school heeft u besloten dat u gestructureerd wilt werken aan de beheersing van uw onderwijskwaliteit. U wilt dit doen obv het raamwerk Robert Marzano vanuit zijn boek Hoogbetrouwbare Scholen. Een raamwerk voor het toetsen, monitoren en bevestigen van de effectiviteit van het succes van de school en de leerlingen. U gaat hiermee op school aan de slag met een stuurteam.

Eerste stap is het volgen van een startsessie met het stuurteam. Daarin maakt u kennis met vijf niveaus van beheersing van de onderwijskwaliteit. U leert hoe u als het ware een hoogbetrouwbare organisatie kunt worden: een organisatie die proactief stappen zet om mislukkingen te voorkomen. U stemt met elkaar af over de vervolgstappen in het traject. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: Hoogbetrouwbare Scholen

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

 

 

Bewaren