Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

logo schoolleidersregister PO Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen. 
 De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling kennen.
 De doelen van uw organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden.

Doelgroep(en)

Leidinggevenden

Schoolleidersregister

De opleiding ‘Educatief leiderschap’ wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Doelen:/ resultaat

Tijdens deze voor de schoolleidersregister gecertificeerde opleiding werken we aan de volgende doelen:

 • Je weet hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt benutten voor het verbeteren van het leren van leerling.
 • Je kunt de eigen schoolontwikkeling systematisch relateren aan uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. 
 • Je kunt data verzamelen (kwalitatief en kwantitatief) en analyseren gericht op het optimaliseren van het leren van de leerling.
 • Je kunt actiestappen formuleren op basis van de data en wetenschappelijke kennis (waarbij je de doelen van de organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraar met elkaar verbinden).
 • Je kunt bij alle deelstappen de relevante betrokkenen (leraren, stuurteam, ouders, bestuur) betrekken en op transparante wijze hierover communiceren.
 • Je kent de kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling.
 • Je weet hoe je formatieve metingen kunt uitvoeren en via datateams kunt sturen op basis van deze gegevens.
 • Je weet hoe je de doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar kunt verbinden.
 • Je hebt een onderzoekende en lerende cultuur op je school geïnitieerd aan de hand van een actieplan (bijvoorbeeld door het werken met datateams).
Inhoud & Werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst.

(Verplichte) literatuur
 • Hattie, J. (2015). Leren Zichtbaar Maken, Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Vlissingen: Bazalt.
 • Marzano, R.J. (2015).Wat werkt op school, Research in actie. Vlissingen: Bazalt.
 • Marzano, R.J., Waters,T. & McNulty, B.A. (2010). Wat Werkt: Leiderschap op school, Van research naar resultaat. Vlissingen: Bazalt.
 • Downey,C.J., Steffy,B.E., English, F.W., Frase, L.E. & Poston,W.K.(2015). Flitsbezoek, Onderwijskundige leiders in de klas - reflectie in de school. Vlissingen: Bazalt.
 • DuFour, R. & Fullan, M. (2015). De vijf essenties van leiding geven aan een PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • Garmston, R.J. & Zimmerman, D.P. (2015). Groeien als gespreksleider, Omgaan met lastige situaties in een vergadering, training en PLG. Vlissingen: Bazalt.
Omvang

7 dagdelen

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

De training individueel volgen? Bekijk het actuele aanbod.

Bewaren