Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Visualisatie als doeltreffend hulpmiddel bij het oplossen van contextopgaven door het gebruik van strookmodel

√ De techniek van het werken met het strookmodel leren toepassen als eigen vaardigheid

√ De stapsgewijze opbouw leren kennen hoe leerlingen het strookmodel leren gebruiken

Lees meer...

De uitgekiende rekendidactiek, zoals die in Singapore ontwikkeld is, wijkt af van de gebruikelijke werkwijzen in Nederland. Scholing van leraren is binnen deze didactiek een belangrijk onderdeel om maximaal rendement (hogere rekenresultaten) te realiseren. In deze scholing (van maximaal twintig uur) leert elke leraar de 'geheimen' kennen van de Singapore rekendidactiek. Onderdelen in de scholing zijn onder andere:

Lees meer...