Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Visualisatie als doeltreffend hulpmiddel bij het oplossen van contextopgaven door het gebruik van strookmodel

√ De techniek van het werken met het strookmodel leren toepassen als eigen vaardigheid

√ De stapsgewijze opbouw leren kennen hoe leerlingen het strookmodel leren gebruiken

Doelgroep(en)

Leraren PO (BAO en SBO)

Doelen

Je weet hoe je het strookmodel in kunt zetten binnen de rekenlessen in jouw klas.

Inhoud & Werkwijze

Tijdens deze workshop wordt presentatie afgewisseld met het zelf aan de slag gaan. Het zelf aan de slag gaan richt zich op het vertalen van de theorie naar de eigen werkwijze. Op deze manier ziet je de didactische mogelijkheden van het werken met het strookmodel waarmee je de volgende dag aan de slag kunt. Hiermee breidt je jouw vakinhoudelijke kennis (theorie) en jouw vakdidactisch handelen van rekenen en wiskunde uit.

Literatuur

 

 

 nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren