Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

{tab Rekenprentenboeken}

  Gratis een rekenprentboek inkijken...
 

rekenprentenboekjes set map handleiding 1

 
rpdigi dekraaidiedorsthad3 1  rpdigi haasenschildpad3 1   rpdigi tweekleinevogeltjes 4 1
rpdigi goudlokje 2 1  rpdigi sjaakbonenstaak 2 1  tim en de wolf 1

Rekenprentenboeken voor groep 1-2

De Rekenprentenboeken voor groep 1-2 zijn gebaseerd op de Singapore rekendidactiek en sluit aan bij de methode Rekenwonders voor groep 3 – 8. De prentenboeken kunnen daarnaast uitstekend gebruikt worden als aanvullend materiaal naast iedere willekeurige kleuter – of rekenmethode in groep 1 en 2.

Ontwikkelingsgebieden

De rekenprentenboeken zijn ontwikkeld om jonge kinderen met een stevige reken-wiskunde basis naar groep 3 te laten gaan. Met deze serie biedt u een groot deel van de rekendoelen voor kleuters aan. Deze doelen zijn per prentenboek en activiteitenkaart duidelijk terug te vinden. Ze zijn gekoppeld aan de 3 domeinen:

  • Getalbegrip
  • Meetkunde
  • Meten
Serie

De serie bestaat uit 6 verschillende prentenboeken en een ringband met daarin een handleiding en 6 activiteitenkaarten. In ieder prentenboek staat een sprookje, fabel of versje centraal met aanknopingspunten voor rekenen en wiskunde. Onderaan de pagina’s staan suggesties voor korte, rekenkundige activiteiten bij het verhaal. Bij ieder prentenboek hoort ook een activiteitenkaart met uitgewerkte, concrete activiteiten.

 

Bestel de rekenprentenboeken RW

Deze activiteiten sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus en zijn geschikt voor een brede groep kinderen: van de kinderen met leerproblemen tot de meer begaafde kinderen. Op iedere activiteitenkaart zijn ‘denkvragen’ en ‘differentiatie voor wie meer aan kan’ opgenomen. Van alle prentenboeken is een digitale versie beschikbaar, dit kan als bladerboek gebruikt worden op het digi-bord.

“Kinderen vinden het fantastisch om samen oplossingen te bedenken”
(Lees hoe De werkplaats Kindergemeenschap werkt met de rekenprentenboeken)

Visie en uitgangspunten

Visie en uitgangspunten van Rekenwonders groep 3-8 vind je ook terug in de serie Rekenprentenboeken:

  • CPA - benadering (van concreet, picturaal naar abstract niveau)
  • Het strookmodel (kinderen leren rekenopgaven zelf op een bepaalde manier in beeld te brengen, waardoor ze inzichtelijk tot een oplossing komen)
  • Werken met ‘snap cubes’ (als overgang van concrete naar picturale fase)
Werkwijze

De rekenprentenboeken lenen zich het beste voor het werken in de kleine kring. De kracht daarbij is, dat ieder kind een eigen prentenboek heeft en omdat de prentenboeken uit beschrijfbaar materiaal bestaan, de kinderen zelf met whiteboard stiften aan de slag kunnen in het ‘eigen’ prentenboek. Op deze manier worden alle kinderen actief betrokken bij het verhaal én bij de bijbehorende activiteiten
Het past uitstekend in het basisaanbod en specifiek aanbod in het groepsplan rekenen voor groep 1 en 2.

Ook ontwikkelden we een training/workshop om deze werkwijze in je onderwijs in te passen.

Meer informatie over de training

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren