Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Door gericht te werken aan sociale verbondenheid help je pesten en gedragsproblemen voor een belangrijk deel te voorkomen. Het is gericht op acceptatie en open staan voor wat anders is. En met een gezond sociaal klimaat in je klas en op school vergroot je je eigen werkplezier en dat van je leerlingen. 

Je verliest minder tijd door ordeverstoringen. 

Werken aan een veilig leerklimaat

We ontwikkelden een scan waarmee u 10 factoren in beeld brengt die van invloed zijn op het leerklimaat. De scan maakt zichtbaar hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar be├»nvloeden. Het 'schoolprofiel dat hieruit voorkomt, biedt u overzicht en geeft inzicht in wat voor u de juiste actiestappen zijn op te werken aan een veilig leerklimaat. 

We bieden verschillende mogelijkheden op het gebied van gedragsmanagement, zowel in boeken als in trainingen. 

button Scan gedragsmanagement
(Laat geheel vrijblijvend uw gegevens achter. Een van onze medewerkers neemt contact met u op.)