Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Met ons trainingsaanbod op locatie bieden we trainingen, programma's en trajecten die we geheel naar jouw behoefte kunnen samenstellen. Wij stemmen af op jouw situatie en zorgen ervoor dat doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.


 

De essenties

Een crisissituatie vraagt om direct ingrijpen om verdere escalatie van problemen te voorkomen. Bazalt en HCO ontwikkelden daarvoor het traject ‘Moeilijke groep, nooit meer!’. Kenmerken van het traject:

  • Snelle start
  • Korte en intensieve ondersteuning
  • Respect voor leraar en leerlingen
  • Concreet en oplossingsgericht.

Lees meer...

De essentie
De Coachopleiding gedragsmanagement heeft tot doel u als intern begeleider of ambulante begeleider de kans te bieden uw kennis, instelling en vaardigheden met betrekking tot pedagogisch handelen en klassenmanagement verder uit te breiden. 

U bent in staat, op basis van de analyse van de scan gedragsmanagement, collega’s te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van omgaan met gedrag en complexe situaties in de groep. Hierdoor voelt de leraar zich weer uitgedaagd en ziet weer perspectief. Met de verworven kennis en vaardigheden zijn deelnemers in staat om ook op schoolniveau leiding te geven aan het realiseren van duurzame veranderingen met betrekking tot een veilig en goed leerklimaat. Alle energie kan aan leren worden besteed.

Lees meer...

De essentie

De Scan Gedragsmanagement is een eenvoudig instrument, die 10 factoren in beeld brengt die van invloed zijn op het leerklimaat. Hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden wordt zichtbaar gemaakt. In de scan komen factoren op docentniveau, op leerlingenniveau en op schoolniveau aan bod. Het ‘schoolprofiel’ dat hieruit voortkomt, biedt u overzicht en geeft inzicht in wat voor u de juiste actiestappen zijn om een goed leerklimaat te realiseren. De scan is gebaseerd op het onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Het invullen kost niet veel tijd. Iedere betrokken medewerker kan de scan online invullen.

Lees meer...