Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essentie

De Scan Gedragsmanagement is een eenvoudig instrument, die 10 factoren in beeld brengt die van invloed zijn op het leerklimaat. Hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden wordt zichtbaar gemaakt. In de scan komen factoren op docentniveau, op leerlingenniveau en op schoolniveau aan bod. Het ‘schoolprofiel’ dat hieruit voortkomt, biedt u overzicht en geeft inzicht in wat voor u de juiste actiestappen zijn om een goed leerklimaat te realiseren. De scan is gebaseerd op het onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Het invullen kost niet veel tijd. Iedere betrokken medewerker kan de scan online invullen.

Actiestappen

Onze ervaren adviseurs zullen u ondersteunen bij de analyse van de resultaten en bij het formuleren van actiestappen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Regels opstellen én handhaven, samen met je groep
 • Motiveren van leerlingen en betrokkenheid genereren
 • Werken aan verantwoordelijk gedrag
 • Betrokkenheid leraren
 • Werken aan de professionele cultuur
 • In gesprek met ouders
 • Individuele coaching
Aanbod

Voor elke actiestap kunnen wij u een aanbod doen. Het expertisegebied Gedragsmanagement van Bazalt biedt u een samenhangend aanbod op zowel sociaal, emotioneel als maatschappelijk leren.

Traject
  1. Gesprek om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen
  2. Teambijeenkomst toelichting Scan
  3. Gedragsmanagement
  4. Invullen van de scan door alle teamleden
  5. Gegevens weergegeven in Schoolprofiel
  6. Resultaat bespreken met directie/team
  7. Maatwerk: actieplan voor het huidige schooljaar
  8. Uitvoeren
  9. Evaluatie en borging
Kwaliteit bewaken

Het is aan te bevelen om jaarlijks, bijvoorbeeld na de herfstvakantie, te bekijken hoe de stand van zaken is en
welke factoren aandacht vragen. Hierbij is de PDCA-cirkel (plan-do-check-act) het uitgangspunt.

 

scangedragsmanagement figuur

 

nu offerte aanvragen

Bewaren