Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

Een crisissituatie vraagt om direct ingrijpen om verdere escalatie van problemen te voorkomen. Bazalt en HCO ontwikkelden daarvoor het traject ‘Moeilijke groep, nooit meer!’. Kenmerken van het traject:

  • Snelle start
  • Korte en intensieve ondersteuning
  • Respect voor leraar en leerlingen
  • Concreet en oplossingsgericht.
Aanpak

Het traject ‘Moeilijke groep, nooit meer!’ bestaat uit een tweesporen–aanpak; zaken worden zowel op de korte als de lange termijn opgebouwd en aangepakt. Na het eerste contact wordt zo snel mogelijk, binnen maximaal veertien dagen, gestart met een intake en een analyse. Al snel worden door de adviseur praktische en direct toepasbare tips aangereikt. Via observaties in de klas, gesprekken met directie, leraar, leerlingen en eventueel met ouders worden tien factoren, die primair van invloed zijn op een positief groepsklimaat, in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk waar de ingang voor de oplossing gezocht kan worden. De handelingsgerichte adviezen voor de leraar en de school en de adviezen over implementatie van methodieken worden in een plan van aanpak in concrete stappen vastgelegd. Voordat met de uitvoering hiervan wordt gestart is het een voorwaarde dat alle partijen met het plan van aanpak akkoord gaan.

Werkwijze

De nadruk ligt op het starten bij zaken die wel werken. Daar liggen de kansen voor oplossingen. Activiteiten die binnen het traject worden ondernomen zijn onder andere:

  • coaching op de werkvloer;
  • e-mail-coaching;
  • telefonische coaching;
  • School Video Interactie Begeleiding (SVIB).

Gedurende het gehele traject onderhouden de adviseur en de leraar een intensief contact. De leraar weet zich hierdoor gesteund en voelt zich na enige tijd weer competent om lastige situaties te managen.

Research-based

De aanpak is gebaseerd op:

 Uitspraak van een klant

‘De sfeer in mijn klas is om te snijden. Elke keer als iemand een opmerking maakt, reageert een ander op een kwetsende, neerbuigende manier. De leerlingen zijn onverdraagzaam en licht ontvlambaar. Het komt steeds vaker voor dat ze elkaar uitdagen en ophitsen. De laatste tijd gebeurt het nogal eens dat een leerling ontploft en er in de hal enorme scheldpartijen uitbreken. Ook komt het steeds vaker voor dat leerlingen fysiek agressief zijn.
Wanneer ik er wat van zeg, krijg ik op een onaanvaardbare manier weerwoord. Ouders klagen dat hun kinderen bang zijn en zich niet veilig voelen. Ik ga zo langzamerhand elke dag met lood in mijn schoenen naar school, eerlijk gezegd heb ik heb er geen lol meer in. Ik heb al zoveel geprobeerd. Ik weet het gewoon niet meer.’

‘Wat een belangrijke verandering voor mij is, is dat ik me nu bewust ben van mijn negatieve gedachten over de leerlingen. Ik ga er al vanuit dat ze niet luisteren en reageer meteen geïrriteerd. Ik luister niet naar ze omdat ik vind dat ze naar mij moeten luisteren. Ik verwijt de leerlingen negatief te zijn, maar eigenlijk ben ik dat zelf ook. Door op een positievere manier leiding te geven aan de klas ontstaat er een prettigere sfeer. We hebben ook een ouderavond georganiseerd en de ouders geïnformeerd over de aanpak. Ouders zijn heel positief en vinden het fijn betrokken te worden. Ook besef ik nu dat mijn lessen behoorlijk saai waren. Eerlijk gezegd zou ik er, als ik zelf in die klas zat, ook niets aan vinden. Mijn lessen zijn nu interessanter. Ik schaamde me ook vaak voor de herrie in mijn klas en heb eigenlijk te laat aan de bel getrokken. Ik ben nu duidelijker met de regels en procedures. Dat hebben we niet alleen in de klas maar in de hele school aangepakt. Ik ga nu op een Werken aan verantwoordelijk gedrag-manier met storend gedrag om.’

 

nu offerte aanvragen