Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Er zijn vervolgmogelijkheden die zich richten op vaardigheden van leraren, en op de school als geheel. Een growth mindset is het mooiste dat je een kind kunt meegeven. Dat vergroot hun kansen op succes. En daarbij: als leerlingen leren belangrijk vinden, meer inzet tonen en verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te ontwikkelen tot wie ze willen zijn, komt dat hun zowel zichzelf als hun leerkracht ten goede. Niets zo fijn voor een leerkracht als gemotiveerde leerlingen. 

Twee basismodules als start 3 uur (per bijeenkomst)

Basismodule 1

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Eigen ideeën/opvattingen over het concept intelligentie

Wetenschap over intelligentie

Reflectie op (eigen) taalgebruik en feedback Wat is een growth mindset en een fixed mindset?
  Rol inzet en doorzettingsvermogen
  Mindsets in taal en feedback
  Leren herkennen van een growth mindset.
   

Informatie over vervolgtraject

Studieopdrachten observatie, lezen, monitoring

 

Basismodule 2

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Reflectie op herkenbaarheid in (eigen) gedrag en taalgebruik.

Wetenschap over brein, hoe hersenen werken en neuroplasticiteit

Wat betekent het voor jou? Lesgeven over hoe de hersenen werken aan leerlingen
Wat vraagt het van je? Ouders betrekken
Wat heb je nodig?  
   

Keuze maken voor vervolg

Studieopdrachten passend bij de vervolgmodule

Vervolgmodules Tijdsduur 3 uur

Aantal en volgorde naar keuze.

Keuzemodule Taal en feedback

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Feedback oefenen

Feedback versus complimenten

Trainen van eigen taalgebruik/ herformuleren Fasen van feedback
  Rapporten
  Gesprekken met leerlingen en ouders
  Met Kaganstructuren onderlinge interactieprocessen reguleren/stimuleren


Keuzemodule inzet en doorzettingsvermogen

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Reflectie op het erkennen en bevestigen van inspanning

Lesgeven over effect inspanning

Monitoren eigen doorzettingsvermogen Inspanning bevestigen (link Marzano)
  Leerlingen aan het woord over hun inzet
  Verwachtingen ten aanzien van eigen prestaties
  De “leerdip”


Keuzemodule zelfcontrole

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Monitoren eigen zelfcontrole

Wetenschap over effect zelfcontrole

Reflectie op en ontwikkelen van voorbeeldgedrag Link met executieve functies
  5 stappen
  Kindplannen maken


Keuzemodule lesgeven aan leerlingen over growth mindset

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Presentaties voorbereiden

Lesideeën opdoen en voorbereiden

Beeldopnames maken en bespreken Lesmateriaal verzamelen
  Met Kaganstructuren onderlinge interactieprocessen reguleren/stimuleren


Keuzemodule ouders betrekken

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Presentaties voorbereiden

Ideeën opdoen

Beeldopnames maken en bespreken Ouderinformatie voorbereiden
  Afspraken op teamniveau


Keuzemodule responsieve organisatie en differentiatie

Veranderlijn houding en gedrag Veranderlijn kennis en vaardigheden

Durven loslaten

8 stappen voor een responsieve organisatie en differentiatie (link HGW 2.0, Marzano, Hattie)
Herontwerpen  
Oefenen met een lessenreeks voor 1 vak  
Interesse in een training op uw school? 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

Individueel aan de slag? Bekijk ons open aanbod

Bewaren