Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√  Leerlingen worden eigenaar van het leren

√  Begeleidingsstructuur en documenten ondersteunen het handelen en helpen om verantwoordelijk te kunnen zijn in plaats van verantwoording af te leggen

√ Leraren leggen de focus op het leren in plaats van het lesgeven en besteden daar 80 % van hun tijd aan

Doelgroep

Schoolteams PO, SBO, SO, VO en VSO

Doelen en resultaten
 • Leraren kennen en benutten het handelingsgericht werken als systematische werkwijze om af te stemmen op het leren van alle leerlingen in de groep
 • De keuzes die leerkrachten maken zijn transparant voor leerlingen, ouders en collega’s
 • Documenten (zoals groepsplannen) worden dagelijks benut in de communicatie met leerlingen, ouders en collega’s. De administratie is beperkt, handelingsgericht en niet verantwoordingsgericht
 • Leraren kunnen en willen verantwoordelijk zijn voor het effect dat ze hebben op de groei van hun leerlingen
 • Leraren werken samen en gebruiken het effect dat ze hebben op de niveaus en de groei van hun leerlingen om nieuwe keuzes te maken
 • Leraren besteden 80% van hun tijd om het leren van hun leerlingen te optimaliseren
 • Leraren kunnen een handelingsgerichte groepspresentatie vormgeven
 • Leraren werken met hun leerlingen en ouders als “full partner”. Zij spreken dezelfde taal over leren, waarbij ze kunnen afstemmen op het ontwikkelingsniveau van hun leerlingen
 • Wanneer keuzes niet meer gemaakt kunnen worden en/ of de leerling niet meer begrepen wordt, heeft de intern begeleider de tools en bronnen om de leerkrachten hierbij te ondersteunen
 • De leraar is eigenaar van de leerprocessen in haar groep en maakt het leren met haar leerlingen zichtbaar
 • De leraar weet hoe feedback effectief is en benut dit om het leren te versnellen
 • Kennis over leren uit de research wordt handelingsgericht benut
 • Alle leerlingen weten op ieder moment wat ze aan het leren zijn. Zij kunnen doelen van de les/activiteit, het blok/thema en de groepsplanperiode verwoorden en aanwijzen
 • Alle leerlingen weten hoe ze ervoor staan en wat hun volgende stap is
 • Leerlingen kunnen elkaar en zichzelf beoordelen met behulp van succescriteria
 • Leerlingen kunnen hun groei en niveau interpreteren in een “growth mindset”
 • Leerlingen krijgen in toenemende mate de ruimte om eigenaar te worden van hun leerprocessen
Inhoud

Training op maat voor het schoolteam. De keuzes voor inhouden, werkwijzen en tempo kunnen verschillen per school.

De opbouw van de training:

 • In een eerste jaar is er vaak een werkwijze in 3 rondes, waarbij de centrale elementen geïntroduceerd en in gang gezet worden.
 • Een ronde bestaat meestal uit een plenaire start in de vorm van een studiemoment. Daarna vooral veel uitvoerende activiteiten (actieonderzoek, samen leren met collega’s). Na ongeveer 5 weken is er een plenair moment voor reflectie op de opbrengsten. Een ronde wordt begeleid door een stuurgroep/ MT of PLG, samen met de trainer. Uitgangspunt bij iedere ronde is dat 80% van de geïnvesteerde tijd van de leerkracht rechtstreeks te maken heeft met het leren van haar leerlingen in de groep. Dat betekent daarom veel actie in de uitvoering. Bijvoorbeeld:
  • In de groep: Zichtbaar maken van doelen en progressie voor en met de leerlingen.
  • Buiten de groep: HGW kalender onderdeel “Groepspresentatie voorbereiden”
 • In een tweede jaar (en eventueel daarop volgende jaren) is er verbreding, verdieping en borging van het Handelingsgericht Werken (en denken!), maar ontstaat vaak ook de vraag naar training op specifieke onderdelen door de leerkrachten (bijvoorbeeld “werken met feedbackniveaus”). Door de gezamenlijke activiteiten weet je immers steeds beter wat je volgende stap als leerkracht is

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

 

 

 

Bewaren