Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Knipsel Horen zien en schrijven

Heeft u nieuwkomers in de klas die nauwelijks Nederlands spreken? Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen of seizoensarbeiders?

Horen, zien en schrijven is het succesvolle NT2-startprogramma waarmee al vele nieuwkomers de basis van het Nederlands hebben gelegd. Het is gericht op de schriftelijke verwerking van de Nederlandse taal. Nadat taal mondeling is aangeboden, vindt u in Horen, zien en schrijven alle oefenstof die u nodig heeft. Schakelklassen, internationale scholen maar ook andere scholen waar nieuwkomers instromen kunnen er direct mee aan de slag.

Belangrijke pluspunten

 • Leerlingen kunnen er vrij zelfstandig mee werken.
 • Iedereen kan instappen op zijn eigen niveau.
 • Het is geschikt voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.

Oefenprogramma

Horen, Zien en Schrijven is een oefenprogramma voor de schriftelijke verwerking van de Nederlandse taal. Nadat de woorden eerst mondeling zijn aageboden, kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar er grotendeels zelfstandig mee werken. 

Voor wie

Horen, Zien en Schrijven wordt gebruikt op internationale scholen, in schakelklassen en op zomerscholen, maar ook door reguliere basisscholen die buitenlandse kinderen in hun klas hebben.  

Inhoud van Horen, zien en schrijven

Horen, zien en schrijven (HZS) is geschikt voor leerlingen vanaf 6 jaar die in het Nederlands nauwelijks aanspreekbaar zijn. De kern van het programma wordt gevormd door 32 werkboekjes over aansprekende thema’s zoals school, vrienden, familie, dieren en vakantie. De werkboekjes zijn verdeeld over 4 niveaus, herkenbaar aan een eigen kleur. Bij ieder werkboekje hoort een cd. Door nieuwe taal meermaals terug te luisteren en het aanbod actief te verwerken, leren nieuwkomers gaandeweg de taal.

Schema werkboekjes HZS

Didactiek

Horen zien en schrijven heeft een duidelijke opbouw van receptief naar productief taalgebruik. De combinatie van beeld, tekst en geluid is een waardevol didactisch middel bij taalverwerving. Het één ondersteunt het ander. Voor veel woorden geldt immers dat je moet weten hoe ze klinken voordat je ze kunt lezen.

Het aanleren van de taal verloopt in verschillende fasen, volgens de basisprincipes van doordacht lesgeven*. Dat betekent dat u eerst  instructie geeft. Daarna gaan leerlingen begeleid oefenen en vervolgens kunnen ze zelfstandig oefenen.

 1. Instructie
  De nieuwe woorden en zinnen worden eerst mondeling aangeboden. Voor het mondelinge aanbod kunt u gebruik maken van het programma Mondeling Nederlands (van de CED-groep), waarop Horen, zien en schrijven is afgestemd. U kunt er ook voor kiezen de taal zelf mondeling aan te bieden. Dit doet u bijvoorbeeld met behulp van concreet materiaal, met de praatplaat van HZS of met spelletjes.
 2. Begeleid oefenen
  Leerlingen gaan de taal oefenen met de werkboekjes en bijbehorende cd’s van Horen, zien en schrijven. Met een computer of cd-speler plus koptelefoon kunnen leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag. In de werkboekjes staan lees-, schrijf- en luisteroefeningen. Zo leren leerlingen de taal te koppelen aan het schrift. Maar het draait in deze fase niet alleen om zelfstandig lezen en schrijven. Oefeningen waarbij geknipt, gekleurd en samengewerkt wordt (spelletjes)  zijn minstens zo belangrijk om nieuwe taal in te oefenen.
 3. Zelfstandig oefenen
  Nadat leerlingen een werkboekje hebben doorgewerkt, kunnen ze op de computer of tablet nog eens oefenen met het taalaanbod.  Dat doen ze compleet zelfstandig met het programma Horen, zien en schrijven Digitaal . De leraar bepaalt welke oefeningen een leerling nodig heeft en kan ook zien hoe de oefeningen zijn gemaakt. Horen, zien en schrijven Digitaal is een optionele aanvulling op het basispakket.

Op deze 3 manieren zetten leerlingen veel verschillende vaardigheden in. De variatie en herhaling zorgen voor een optimaal leerresultaat. De mix in het aanbod biedt extra mogelijkheden voor de organisatie en differentiatie binnen een nieuwkomersgroep.

* De basisprincipes van doordacht lesgeven vindt u terug in de Bazalt-uitgave Passie en kracht in schoolontwikkeling.

 

download gratis proefmateriaal hzs

Bewaren