Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Met ons trainingsaanbod op locatie bieden we trainingen, programma's en trajecten die we geheel naar jouw behoefte kunnen samenstellen. Wij stemmen af op jouw situatie en zorgen ervoor dat doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.

De implementatie van Kagan Coöperatief Leren kent 3 fasen:

Fase 1: Training & Coaching en toepassing in de praktijk
Fase 2: Capaciteitenopbouw
Fase 3: Volledige inbedding en borging van Kagan Coöperatief Leren in de dagelijkse onderwijspraktijk

Binnen de fasen zijn er allerlei keuzemogelijkheden. Ook de duur van de implementatie kun je zelf kiezen. Je vindt voorbeelden van scenario’s voor fase 1 en een beschrijving van fase 2 en 3 op www.cooperatiefleren.nl/implementatie.


Een Goede Start is het halve werk!

Een training waarin je samen met je leerlingen, duurzaam, tot een veilig & positief leer- en leefklimaat in de groep komt.
Zo’n groep waarin het fijn leven, leren en werken is.
Zo’n groep waarin een ieder zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.
Zo’n groep gun je iedere leerling, iedere ouder en vooral ook u zelf!

Lees meer...

De essentie

Je team kennis laten maken met Kagan Coöperatief Leren, bijvoorbeeld op een vergadermoment of studiedag? Interactief of aan de hand van voorbeelden.

Lees meer...

Naast de trainingen die zijn ontwikkeld om Kagan Coöperatief Leren in te voeren, bieden we trainingen voor specifieke toepassingen van Kagan Coöperatief Leren. Deze trainingen laten je kennismaken met Kagan Coöperatief Leren door zelf aan de slag te gaan met een van specifieke toepassingen, bijvoorbeeld op gebied van taal of rekenen. 

Lees meer...

De essenties

√ In 4 dagdelen de principes leren van coöperatief leren en deze concreet inbouwen in je onderwijs.

√ Concreet en praktisch: samen oefenen in de training & de volgende dag in je eigen praktijk aan de slag.

√ Effectief klassenmanagement- hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten.

Lees meer...

De essenties

√ Inzicht krijgen hoe je met de 5 tools van Kagan Coöperatief Leren persoonlijkheidsontwikkeling, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken stimuleert

√ Leren hoe je sociale vaardigheden kunt oefenen binnen 'de gewone' lessen

√ Weten hoe je de 5 tools kunt verankeren in jouw dagelijkse praktijk 

Lees meer...

De essenties

√ didactische structuren bewust inzetten in de verschillende fasen van een lesmodel, al dan niet gedifferentieerd. 

√ jouw onderwijsaanbod bewust(-er) vorm geven door keuzes te maken.

√ nieuwe didactische structuren en het werken in coöperatieve projecten, inclusief ideeën voor toepassing in de praktijk.

√ inclusief Moment Coaching

Lees meer...

De essenties 

√ Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in jouw organisatie.

√ Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren

√ Verdieping in Kagan Coöperatief leren

Lees meer...

De essenties

√ Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren

√ Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie

√ Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Een training Educatief Leiderschap waarbij het implementatieproces van Coöperatief Leren vanuit alle facetten stap voor stap verdiept wordt. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vorm geven en praktisch aan de slag.

Lees meer...

Pagina 1 van 2