Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ didactische structuren bewust inzetten in de verschillende fasen van een lesmodel, al dan niet gedifferentieerd. 

√ jouw onderwijsaanbod bewust(-er) vorm geven door keuzes te maken.

√ nieuwe didactische structuren en het werken in coöperatieve projecten, inclusief ideeën voor toepassing in de praktijk.

√ inclusief Moment Coaching

Interesse in een training op uw school? 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

 Interessante uitgaven

Coöperatieve Leerstratgieën en Coöperatieve Leerstrategieën beknopt

Bewaren