Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Naast de trainingen die zijn ontwikkeld om Kagan Coöperatief Leren in te voeren, bieden we trainingen voor specifieke toepassingen van Kagan Coöperatief Leren. Deze trainingen laten je kennismaken met Kagan Coöperatief Leren door zelf aan de slag te gaan met een van specifieke toepassingen, bijvoorbeeld op gebied van taal of rekenen. 

Trainingen:

  • Coöperatief Vergaderen - een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers 
  • Coöperatieve leerstrategieën bij rekenen en wiskunde
  • Coöperatieve leerstrategieën bij taal en lezen
  • Leren in de hoogste versnelling
  • Goed van start – regels en routines
  • Sociale Verbondenheid (Klas- en teambouwers)
  • Meervoudige Intelligentie

Neem contact met ons op voor meer informatie,   of 088-5570570. 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

Interessante uitgaven

Coöperatieve Leerstratgieën, Coöperatieve Leerstrategieën beknoptCoöperatief Vergaderen, Nog beter Rekenen 

 

Bewaren