Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren

√ Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie

√ Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Een training Educatief Leiderschap waarbij het implementatieproces van Coöperatief Leren vanuit alle facetten stap voor stap verdiept wordt. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vorm geven en praktisch aan de slag.

Doelgroep(en)

Educatief leiders, directeuren, intern veranderaars, coaches, IB-ers die een actieve aansturende rol hebben bij veranderprocessen. 

Doelen/ resultaat

Je kunt het implementatieproces van Kagan Coöperatief Leren in uw eigen situatie opzetten, stimulerend begeleiden en succesvol monitoren vanuit uw kennis en inzicht in veranderprocessen. Voor elke fase van de implementatie van Kagan Coöperatief Leren krijg je inzichten, werkwijzen en gereedschap om de juiste keuzes te maken als educatief leider of intern veranderaar.

Inhoud & Werkwijze
  1. Passie overbrengen 
  2. Focus creëren
  3. Invloedrijke acties
  4. Verwachtingen vaststellen
  5. Anderen support geven
  6. De organisatie veranderen

Korte presentaties worden afgewisseld met praktijkgerichte verwerkingsopdrachten voor de deelnemers

Literatuur

Verplicht:

Coöperatieve LeerstrategieënCoöperatieve Leerstrategieën 

Aanbevolen:
cooperatieve leerstrategieen beknopt Coöperatieve Leerstrategieën beknopte versie & passiekracht 1 Passie en Kracht in schoolontwikkeling  (Fullan en St Germain)  

 

Wat deelnemers over deze training zeggen:

"Het is heel fijn om deze training samen met een teamlid (van het management) van je school te volgen zodat je dat wat je geleerd hebt samen kunt overbrengen/meenemen naar je team."

"De voortdurende focus op betrokkenheid: van de leerling maar zeker ook op het leerproces van ons als cursist."

"We zijn nu de klassen in geweest en we zien nu ook echt meer. Kortom we weten waar we naar moeten kijken!"

"Inspirerend, veel werkvormen, koppelingen en inzichten." 

 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

 

 

 

Bewaren