Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties 

√ Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in jouw organisatie.

√ Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren

√ Verdieping in Kagan Coöperatief leren

Doelgroep(en)

Leraren PO/VO/MBO, intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd

Doelen/ resultaat
 • Je bent een Kagan Coöperatef Leren Momentcoach binnen de eigen organisatie
 • Je kunt met ‘je team’ starten met de uitvoering van een Implementatieplan dat je hebt geschreven voor de eigen organisatie
Module-inhoud

6 Modules, intervisie- eindpresentatie en gesprek

 • Modules Coöperatieve Leerstrategieën achtergronden, inhouden, functies van structuren  Optioneel: 1 module Meervoudige Intelligentie voor coaches die binnen hun organisatie werken vanuit de 3 visies van MI
 • Module MomentCoaching
  • De theorie en met elkaar oefenen  
  • Vaardigheden oefenen in de praktijk, op een school.  De coaches geven les, coachen en worden gecoacht.
 • E-Learning Module Coöperatief Klassenmanagement 
  Via filmpjes, praktijkonderzoek in de eigen situatie, kennis opbouwen, collega`s kunnen coachen, enthousiasmeren voor het realiseren van functioneel klassenmanagement op de werkvloer.
 • Module Veranderkunde 
  Kennis opbouwen over invoeringsprocessen en situaties kunnen begrijpen die ontstaan op de werkvloer tijdens verandertrajecten. Zicht hebben op aspecten van implementatie en een plan voor de eigen werksituatie.  Individueel: Opzetten van implementatieplan CLs voor de eigen werksituatie
 • Monitoring en intervisie 
  Op koers?
 • Module Sociale Verbondenheid (en Klassenmanagement)
  Nut en Motivatie, achtergronden en voorbereiding van werkbijeenkomsten in de eigen praktijk, over Coöperatief Klassenmanagement, Klas- en TeamBouwers. 
 • Module Implementatie
  CLs op de werkvloer, voorbereiden, organiseren, proces leiden van werkbijeenkomst/inhoudelijk agendapunt CLs op de (team)vergadering. 
 • Eindpresentatie en individuele gesprekken 
 • Certificering
Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst worden korte presentaties afgewisseld met praktische oefeningen en verwerking door de deelnemers. Voor – en na de bijeenkomst bestuderen deelnemers literatuur en oefenen zij de geleerde vaardigheden in de praktijk. Daarnaast werken de deelnemers gedurende de hele opleiding vanuit een eigen onderzoeksvraag aan het ontwikkelen van een planmatige aanpak om coöperatief leren verder te implementeren in de school. Hierbij werken de deelnemers met een portfolio. Praktijkgerichte opdrachten stemt de deelnemer zoveel mogelijk zelf af op de eigen situatie en onderzoeksvraag. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van vooral praktische bevindingen én een planmatige aanpak voor de komende jaren met betrekking tot coöperatieve leerstrategieën.

(Verplichte) literatuur

Er is een literatuurlijst beschikbaar, op te vragen bij Bazalt via .

Coöperatieve Leerstrategieën cooperatieve leerstrategieen beknoptbouwen aan klasklimaat 1Teambouwers

 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend) 

 

Uitspraak van een klant: “Als coach heb ik echt het gevoel iets te kunnen betekenen voor mijn collega`s, we delen successen en tackelen problemen waar we tegen aan lopen bij de toepassing van coöperatief leren. MomentCoaching houdt mij ook heel scherp om samen de effecten te zien in het leren van mijzelf, de leerlingen én mijn collega`s!” 

Bewaren