Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Leidinggeven aan Educatieve Veranderprocessen: Implementatie Kagan Cooperatief Leren

30sept 2020

Plaats

Rotterdam

Datum

sept 30, 2020
okt 1, 2020
okt 5, 2020
okt 6, 2020
jan 21, 2021

Tijd

09:30 t/m 16:30
Nu boeken

Prijs per stuk

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Bazalt zoals terug te vinden op www.bazalt.nl/algemenevoorwaarden *

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn (persoons)gegevens voor het uitvoeren van de dienst waarvoor ik een aanvraag doe. *

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor e-mailingen en aanbiedingen.

* noodzakelijke informatie

Kagan CL logo blauw
De essenties

√ Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren
√ Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie
√ Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Een training Educatief Leiderschap waarbij het implementatieproces van Coöperatief Leren vanuit alle facetten stap voor stap verdiept wordt. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vorm geven en praktisch aan de slag. Dit is inclusief een extra (vijfde) dag.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Een voorbeeldpresentatie om een indruk te geven van de training: pdfLeidinggeven aan Educatieve Veranderprocessen: Implementatie Kagan Cooperatief Leren

Doelgroep(en)

Educatief leiders, directeuren, intern veranderaars, Coaches, IB-ers in het primair en voortgezet onderwijs die een actieve aansturende rol hebben bij veranderprocessen. Het verdient de voorkeur om met minstens twee collega’s van uw school deel te nemen.

Nb. Voor Schoolleiders geldt in verband met herregistratie voor het Schoolleidersregister een andere norm en voorbereiding voorafgaand aan de opleiding. Wilt u bij inschrijving uw functie vermelden. U wordt dan zo spoedig mogelijk hierover geinformeerd.

Min-max aantal deelnemers

8 á 10 deelnemers minimaal

Doelen/ resultaat

U kunt het implementatieproces van Kagan Coöperatief Leren in uw eigen situatie opzetten, stimulerend begeleiden en succesvol monitoren vanuit uw kennis en inzicht in veranderprocessen. Voor elke fase van de implementatie van Kagan Coöperatief Leren krijgt u inzichten, werkwijzen en gereedschap om de juiste keuzes te maken als educatief leider of intern veranderaar.

Data & tijden

30 september 2020

1 oktober 20202

5 oktober 2020

6 oktober 2020

21 januari 2021

van 9.00 tot 16.30 uur

Locatie

Rotterdam

Inhoud & Werkwijze
  1. Passie overbrengen 
  2. Focus creëren
  3. Invloedrijke acties
  4. Verwachtingen vaststellen
  5. Anderen support geven
  6. De organisatie veranderen

Korte presentaties worden afgewisseld met praktijkgerichte verwerkingsopdrachten voor de deelnemers

Literatuur
Coöperatieve Leerstrategieëncooperatieve leerstrategieen beknoptpassiekracht 1Wat Werkt Leiderschap.png
 

Verplicht: Standaardwerk coöperatieve leerstrategieën
Aanbevolen: Coöperatieve Leerstrategieën beknopte versie & Passie en Kracht in schoolontwikkeling  (Fullan en St Germain), Wat werkt: Leiderschap op school (Robert j. Marzano)

 

SBU

55  (Register Leraar)

85 (Herregistratie Register Schoolleider)

Prijs

€ 2110 (Register Leraar)

€ 2295 (Herregistratie Register Schoolleider)

 

Deze opleiding wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema 6 ‘Leidinggeven aan verandering’ .

Deze opleiding is/was gevalideerd voor het register leraar en kan zodoende worden opgevoerd in het vrijwillige leraren portfolio.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren