Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Deze nieuwsbrief bevat belangrijke gebruikersinformatie!                              

Special  KIJK! Webbased registratie 

 

 

Speciale editie voor beheerders en gebruikers van KIJK! Webbased registratie

 

 

 

 

Geachte KIJK! Webbased registratie-abonnee,

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een compleet nieuwe en gebruiksvriendelijkere versie van het online instrument KIJK! Webbased registratie. De testfase is inmiddels afgesloten. 
We zijn aangekomen bij de laatste stap: het instrument beschikbaar maken voor u!

In de zomervakantie worden alle abonnementen overgezet naar deze nieuwe versie. Via deze weg willen we u informeren over de procedure van overzetten, de vernieuwingen en de gebruikersinstructie.

 

 

 

 

 

Overzetten

Het overzetten naar de nieuwe versie is gepland in de periode 7 juli tot en met 13 augustus 2012. Dit gebeurt automatisch. KIJK! Webbased registratie is deze periode niet bereikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Belangrijk
De overzetting van uw abonnement willen we zo geruisloos mogelijk laten verlopen.  Voor een aantal zaken willen we toch uw medewerking vragen.

 • Wilt u in het huidige systeem geen nieuwe groepen meer aanmaken.
 • Wilt u openstaande registraties afronden en sluiten. Niet afgesloten registraties gaan verloren!
 • Voor de beveiliging van de nieuwe KIJK! Webbased registratie hebben wij gekozen voor een wachtwoordsysteem met hogere eisen. Na de overzetting moeten de gebruikers via de knop 'wachtwoord vergeten' een nieuw wachtwoord aanvragen. De nieuwe wachtwoordcriteria zijn:
  - tussen de 8 en 20 karakters 
  - minimaal 1 hoofdletter 
  - minimaal 1 speciaal teken (!@#$
  - minimaal 1 cijfer 

Eenmaal ingelogd komt u in het startscherm. Indien er nog gegevens aangevuld dienen te worden, geeft het systeem hier melding van. 

 

 

Vernieuwingen

De mogelijkheden van internet en computers zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Aansluiten op de actualiteit en inspringen op nieuwe ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de verdere optimalisering van ons product. Ook uw feedback over de gebruiksvriendelijkheid is meegenomen in de ontwikkelingen.

Wat kunt u verwachten?

 • Het KIJK! Dagboek is opgenomen in KIJK! Webbased registratie.  Uw dagelijkse observaties kunt u meteen verwerken in het systeem: observeren en registreren in één systeem.
 • Het registreren gaat per groep, waarbij u inzicht hebt in hoever u bent met registreren.
 • U kunt direct beginnen met registreren, zonder veel te klikken
 • De module voor groep 1-2 loopt voortaan tot 7 jaar, zodat er ook ruimte is om excellente leerlingen te registreren.
 • De modules KIJK! Baby-Dreumes en KIJK! Peuters is samengevoegd tot één systeem: KIJK! 0-4 jaar.
 • Groepsrapporten en individuele rapporten zijn behouden. Wel is het aantal maanden ontwikkelleeftijd omgezet naar jaren, zodat er niet meer omgerekend hoeft te worden.
 • Gedetailleerde lijsten zijn opgenomen als werkmateriaal en in sommige gevallen ook te raadplegen of zelfs in te vullen tijdens het registreren.
 • Het systeem is gebruiksvriendelijker gemaakt voor registratie.

 De registratie waar u misschien nog aan werkte zal worden afgesloten. Dat gebeurt automatisch, daar hoeft u niets voor te doen. Wilt u echter nog lijnen invullen, dan adviseren we u om dat voor 7 juli te doen. Dan worden ook die gegevens meegenomen.  

Het afsluiten van registraties is dus niet nodig. Alle ingevulde lijnen worden automatisch meegenomen naar het nieuwe KIJK! Webbased systeem. Van 7 juli tot 13 augustus 2012 zal het systeem niet bereikbaar zijn.

 
 

UPDATE

Van 7 juli tot 13 augustus 2012 zetten we de database over in de nieuwe Kijk webbased. Hier hebben we namelijk enkele weken voor nodig. Om de overlast voor u tot een minimum te beperken kunt u in de periode van 7 juli tot 1 augustus 2012 wel gegevens uit KIJK! halen (zoals rapportages), maar geen nieuwe gegevens meer invoeren.

Vanaf 1 augustus 2012 gaat de huidige KIJK! Webbased definitief offline. Op 13 augustus 2012 kunt u dan gebruik maken van de nieuwe KIJK! webbased.

 

Gebruikersinstructie

We willen u de overstap naar het nieuwe systeem zo gemakkelijk mogelijk maken. Hiervoor hebben wij een gebruikersinstructie ontwikkeld die u gratis vanaf 19 juni kunt downloaden van onze site op www.bazalt.nl/kijk-gebruikersinstructie
Stap-voor-stap leert u de nieuwe KIJK! Webbased registratie kennen, zodat u uw observatie en registraties optimaal kunt benutten.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van de gebruikersinstructie toch nog een aantal vragen hebben. Wij beantwoorden ze graag, telefoon (0118) 480880, e-mail .

 


 
   | Aanmelden

Bazalt - Edisonweg 2 - Postbus 351 - 4330 AJ - Vlissingen
E.  I. www.bazalt.nl T. (0118) 480 880

 

Gericht investeren in schoolontwikkeling 
met 13 vragen

Vanaf 2012 kunnen schoolbesturen en scholen beschikken over middelen uit de prestatiebox en hiermee de landelijke ambities vertalen naar hun eigen situatie. Scholen kunnen zelf bepalen op welke manier zij de gelden inzetten. Daarbij geldt wel dat u en uw team gericht werken aan één of meer van de landelijke prioriteiten. Bij het maken van uw keuze kunt u gebruik maken het gratis instrument dat u hier kunt downloaden.

> Instrument Gericht investeren in Schoolontwikkeling

Verdiepend gesprek
Uiteraard kunnen wij helpen uw school nader te screenen en dit instrument gebruiken als vretrekpunt in een verdergaand gesprek.
Interesse in zo’n analysegesprek? We komen graag met u in contact via !

Lees de artikelen uit de KIJK! Nieuwsbrief van april 2012.

Onderwijssummit

Voor wie? Voor iedereen die iets met leren en innoveren in het primair onderwijs te maken heeft
Datum en tijdstip  13 november 2012, 10.00 - 17.15 uur 
Locatie De Fabrique, Utrecht
 

alt

 

Onderwijssummit
De Onderwijssummit wordt een dag waar onderzoekers en onderwijsprofessionals die actief zijn binnen het primair onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren. Wist u dat er heel veel onderzoeken en nieuwe inzichten zijn in het primair onderwijs? En wist u dat veel daarvan het niet redden tot in de klas? Het ontbreekt aan een samenhangende kennisverspreiding. Daarom organiseert EDventure op 13 november 2012 in De Fabrique (Maarssen) de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals: van wetenschapper tot schoolmanager, van onderwijsadviseur tot intern begeleider.

 

De verbinding van wetenschap en praktijk
Bent u ook op zoek naar beproefde kennis over de onderwijspraktijk? Of bent u benieuwd naar de laatste resultaten en wilt u daarover in gesprek? Dan biedt de Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas u een bron aan inspiratie! Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in onderwijs redden het helaas niet tot in de klas. Het ontbreekt namelijk aan een samenhangende kennisverspreiding. De Onderwijssummit brengt daar verandering in. Tijdens deze kennisconferentie leggen we een krachtige verbinding tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas dus!

 

Programma
In het plenair programma van de Onderwijssummit nemen we u graag mee in de kennisketen. Met bekende gasten zoomen we in op vragen als 'hoe komt kennis tot stand?' en 'welke actoren spelen daar een rol in?'.

Key note speaker Laurie Kagan laat u de werkwijzen ervaren die gebaseerd zijn op enkele belangrijke onderzoeksdomeinen van de onderwijskunde, neurologie en neuropsychologie.

Stel uw eigen programma samen
Gedurende de dag kunt u uw eigen 'summit' samenstellen op basis van uw interesses of behoeftes. Bezoek uiteenlopende deelsessies of volg een van de themaroutes. Op het inspiratieterras ontmoet u onderzoekers en onderwijsprofessionals die u graag wat vertellen over hun onderzoek en de waarde voor de praktijk. Laat u verrassen door tal van nieuwe wetenschappelijke inzichten

 

Deelnemen aan de Onderwijssummit
Bent u ook op zoek naar beproefde kennis over de onderwijspraktijk? Of bent u benieuwd naar de laatste resultaten en wilt u daarover in gesprek? Dan biedt de Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas u een bron aan inspiratie! De Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas is hét platform voor kennisdeling binnen het primair onderwijs. De plek waar onderzoekers en onderwijsprofessionals die actief zijn binnen het primair onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren. Waar we wetenschappelijke kennis en visies delen. En waar we samen plannen maken om ze in praktijk te brengen.

 

Bekijk het volledige programma van de Onderwijssummit en meldt u nu hier aan.

KIJK1-2 HL2012 WebRGBDe 6e druk van KIJK! Groep 1-2 is er een met een aantal veranderingen.De nieuwe uitgave KIJK! Groep 1-2 bestaat uit een cassette met daarin:

 • Handleiding,
 • Volgboekje,
 • KIJK!-Ouders

De vernieuwde uitgave verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012. Parallel aan de nieuwe handleiding en volgboekje wordt ook het online registratie-instrument KIJK! Webbased opnieuw gebouwd. Deze zal niet eerder in werking worden gesteld dan ná de zomervakantie.

Veranderingen Handleiding KIJK! 1-2, 6 e druk

 • Ontwikkelingslijnen:
  • Ontwikkelingslijnen zijn uitgebreid met de mijlpaal 6;6-7 jaar
  • Elke ontwikkelingslijn begint bij 3;6 – 4 jaar en sluit, daar waar mogelijk precies aan bij de KIJK! 0-4 jaar
  • Beginnende Geletterdheid: aanpassing mijlpalen aan de tussendoelen van de SLO.
  • Beginnende Gecijferdheid: aanpassing mijlpalen aan de tussendoelen van de SLO. In samenhang hiermee zijn er ook aanpassingen aangebracht in de ontwikkelingslijnen Logisch Denken, Ruimtelijke Orientatie, Lichaamsoriëntatie en Tijdsoriëntatie.
 • Basiskenmerken:
  De vijfpuntschaal is vervangen door een vierpuntschaal: (zie gedeeltelijk voorbeeld hieronder).

  Voorbeeld nieuwsgierig en ondernemend

 • Risicofactoren:
  • Begrip risicofactoren is wat scherper geformuleerd
 • Onderscheid met jonge risicokinderenStatistische onderbouwing:
  • Toevoeging van onderzoeksgegevens m.b.t. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de LSB-K.
 • Bij taak-werkgedrag
  • een toevoeging met een Lijst voor gedetailleerd observeren voor groep 2 ( zie gedeeltelijk voorbeeld hieronder).

Lijst toevoeging gedetailleerd observeren

 KIJK! Ouders

 • Een aangepaste rapportagevorm voor de leraar onder de naam KIJK! Lijst leraar. In deze lijst wordt niet langer gewerkt met meerdere varianten waar een school uit kan kiezen. In de plaats daarvan is gekozen voor één type KIJK! Lijst.
 • Een aangepaste rapportagevorm voor de ouders: KIJK! Lijst ouders
 • Beknopte onderbouwing en verantwoording op basis van recente inzichten en ontwikkelingen.