Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Geschreven: 19 januari 2018

De Raad van Toezicht Bazalt Groep heeft Annemarie Kaptein per 1 april 2018 benoemd tot bestuurder van de Bazalt Groep. Annemarie Kaptein volgt Jacqueline Jurna-Collignon op, die vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Kaptein is nu nog directeur-bestuurder van EDventure, de branchevereniging van onderwijsadvies-bureaus in Nederland die werken binnen het PO, VO en MBO op het snijvlak met (jeugd)zorg en directeur Onderwijszorg Nederland Coöperatief  (ONL).

Jacqueline Jurna-Collignon licht toe: ‘In de afgelopen 18 jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet, eerst  voor het HCO en de laatste jaren als bestuurder van de Bazalt Groep. Ik heb altijd heel veel plezier beleefd aan deze baan en de samenwerking met scholen, bestuurders, beleidsmakers en andere partijen in het onderwijs. Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan Annemarie.’

Bazalt Groep
De Bazalt Groep is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. De Bazalt Groep ondersteunt scholen bij onderwijsinnovatie en begeleidt ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Bij de Bazalt Groep werken ruim 200 enthousiaste medewerkers.

De Bazalt Groep, opgericht per 1 januari 2013, bestaat uit: Stichting HCO (Den Haag en omstreken), Stichting RPCZ (werkgebied Zeeland en West-Brabant) en Stichting Bazalt (werkgebied Nederland en Vlaanderen).

Jacqueline Jurna   Annemarie Kaptein

Jacqueline Jurna                                                    Annemarie Kaptein