Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Je kent de uitgangspunten en structuur van het werken met PLG-Teams.

√ Je weet hoe je een PLG-Team binnen je school op kunt starten en begeleiden.

√ Je hebt kennisgemaakt met een aantal concrete werkvormen die je in een PLG-Teamsessie kunt gebruiken.

Doelgroep

Iedereen die binnen de school een PLG gaat begeleiden. Je hoeft hiervoor niet per se een leidinggevende functie te hebben.

Doelen / resultaat
  • Je weet wat een PLG is
  • Je kent de uitgangspunten van het werken met PLG-Teams
  • Je kent de structuur van het werken in PLG-Teams (de vijf gebeurtenissen)
  • Je weet hoe je een PLG-Team binnen je school op kunt starten
  • Je hebt kennisgemaakt met een aantal concrete werkvormen die ze in een PLG-Teamsessie kunnen gebruiken
  • Je hebt een eerste opzet voor de startbijeenkomst van een PLG-Team op hun school
Omvang

2 dagdelen en een dag of 2 x 1 dag. Dit stemmen we af. 

Inhoud & werkwijze

In deze opleiding leer je de achtergronden en de concrete werkwijze van PLG-Teams. De werkwijze die we hierbij hanteren bestaat uit een mix van presentatie, interactie, reflectie op de eigen praktijk, samenwerken aan opdrachten en werkvormen die je ook in een eigen PLG-Team kunt gebruiken. 

Literatuur

Starten met een Professionele Leergemeenschap

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren