Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Je leert de achtergronden en de werkwijze van PLG-Teams door concreet onder leiding van een trainer aan de slag te gaan met de PLG-Team sessies op school.
√ Samen met de trainer bereid je je PLG-teamsessies voor en je voert deze samen uit. 
√ Je ervaart hoe is het om een PLG-Team te begeleiden.

Inhoud & werkwijze

In deze opleiding ‘on-the-job’ leren de potentiele PLG-Team Begeleiders de achtergronden en de werkwijze van PLG-Teams door concreet onder leiding van de trainer aan de slag te gaan met de PLG-Team sessies op school. De werkwijze die we hierbij hanteren bestaat uit het vooraf samen voorbereiden van de feitelijke PLG-Team sessies, het gezamenlijk uitvoeren van de sessies en het nabespreken van de sessie. Hierbij verlegt de focus zich van meekijkend in de eerste sessies, via deels uitvoerend in samenwerking met de trainer, tot geheel zelfstandig uitvoeren van de PLG-Team sessies. De Bazalttrainer trekt zich dus steeds verder terug als PLG-begeleider naar de rol van observator en coach van de PLG-Team Begeleiders van jullie school.

Doelgroep

Primaire doelgroep: De personen binnen de school die een PLG gaan begeleiden, dit hoeven niet per se de collega’s te zijn met een leidinggevende functie.
Secundaire doelgroep: Leraren die deelnemen aan het PLG-Team.

Opbrengsten en/ of doelen

Primaire doelgroep

De deelnemers:

 • weten wat een PLG is
 • kennen de uitgangspunten van het werken met PLG-Teams
 • kennen de structuur van het werken in PLG-Teams (de vijf gebeurtenissen)
 • weten hoe je een PLG-Team binnen je school op kunt starten.
 • hebben kennisgemaakt met een aantal concrete werkvormen die ze in een PLG-Teamsessie kunnen gebruiken.
 • hebben een eerste opzet voor de startbijeenkomst van een PLG-Team op hun school
 • hebben ervaren hoe het is om een PLG-Team te begeleiden

Secundaire doelgroep

De deelnemers ervaren de werkwijze van een PLG-Team en werken tegelijkertijd aan een actuele ontwikkeling binnen de school.

Uitvoering

Activiteit 

 • opstart & voorbereiden PLG startbijeenkomst (1,5 uur)
  uitvoeren PLG startbijeenkomst (3 uur)
  nabespreking PLG startbijeenkomst (0,5 uur)
 • opstart & voorbereiden PLG bijeenkomst 1 (1,5 uur)
  uitvoeren PLG bijeenkomst 1(3 uur)
  nabespreking PLG bijeenkomst 1 (0,5 uur)
 • opstart & voorbereiden PLG bijeenkomst 2 (1,5 uur)
  uitvoeren PLG bijeenkomst 2 (3 uur)
  nabespreking PLG bijeenkomst 2 (0,5 uur)
 • opstart & voorbereiden PLG bijeenkomst 3 (1,5 uur)
  uitvoeren PLG bijeenkomst 3(3 uur)
  nabespreking PLG bijeenkomst 3 (0,5 uur)

De data en tijden stemmen we in overleg met u af. De voorwaarde voor deze opzet is, dat we ook deelnemende leraren hebben voor het PLG-Team bij u op school! Het is dus van belang dat bij de coaching on-the-job er ook daadwerkelijk een team van leraren bereid is om te starten in een PLG-Team. Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt worden van werkgroepen die bij u op school aan de slag gaan.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren