Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Gezamelijk een les ontwerpen en verbeteren op basis van een onderzoeksvraag

√ Echt de klas in voor actieonderzoek in de klas, tijdens de les: leerlingen observeren (en met hen in gesprek gaan) om bewijs te verzamelen en de les aan te passen

√ Ervaren van de Lesson Study-cyclus

Doelgroep(en)

leraren PO

Voorwaarde voor het slagen van deze training is deelnemers bereid zijn de ontworpen les te geven in zijn of haar klas.

Doelen/ resultaat
  • Je leert hoe deze Lessonstudy, een vorm van actieonderzoek, in het praktijk werkt. 
  • Je leert de systematiek van lessonstudy om een les voor te bereiden, een les te observeren en een les na te bespreken en te verbeteren op basis van een onderzoeksvraag.
Omvang 

2 x 4 uur

Inhoud & Werkwijze   

Lessonstudy is een vorm van actie-onderzoek die erop gericht is het leren van kinderen te optimaliseren. Door deze vorm van samenwerken, ontstaat een ‘samen leer cultuur’, passend binnen een Profesionele LeerGemeenschap (PLG). Samen met collega’s lessen veterbeteren? Leren van en met elkaar? In deze animatie kun je alvast zien hoe lessonstudy werkt.
in de training gaan we daadwerkelijk een lessonstudy uitproberen.

In bijeenkomst 1 
krijg je uitleg over Lessonstudy, stellen we samen de onderzoeksvraag vast en bereiden we de les voor. Vervolgens wordt deze ter plekke gegeven door 1 van de deelnemers en door de andere deelnemers geobserveerd. Tenslotte bespreken we de les na.

In bijeenkomst 2 
stellen we de les verder bij, geeft een van de deelnemers de les en observeren de andere deelnemers. We bespreken de les na en geven antwoord op onderzoeksvraag en reflectie wat heeft het je opgeleverd?

Meer informatie

Bekijk een animatiefilmpje met uitleg.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

 

Bewaren