Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ In één dagdeel maak je kennis met de materialen en werkwijze van De bovenkamer en de overige dagdelen ga je aan de slag met de toepassing.  

√ Hoe je leerlingen, anderstalig én Nederlandstalig, plezier krijgen in het vak ‘taal’ .

√ Hoe je je taalmethode toegankelijker kunt maken voor anderstalige leerlingen.

 

Doelgroep

Leraren/ib-ers van groep 4-8 en leraren die lesgeven aan nieuwkomers in de leeftijd van 8-12 jaar

Opbouw

2 dagen

Doelen:/ resultaat
  • Je merkt hoezeer visuele middelen het verwerven van het Nederlands ondersteunt.
  • Je krijgt meer inzicht in Nederlandse taalverschijnselen, zoals meervoud znw, verkleinwoord, samenstelling, werkwoord, zinnen , klanken en letters.
  • Je ziet hoezeer een taalmethode kennis van het Nederlands vooronderstelt.
  • Je ervaart hoe DBK deze Ned. taalintuïtie expliciet maakt.
  • Je kunt DBK op een jusite manier inzetten bij taalmethtodes
Inhoud & Werkwijze

Inhoud van een starttraining:

  • Je maakt kennis met de achtergrond en inhoud van De bovenkamer
  • Je krijgt inzicht in oefeningen van taalmethodes
  • Je gaat aan de slag met het inzetten van De bovenkamer bij spreken en luisteren, spelling, schrijven.
  • Je ervaart zelf hoe je zinnen maakt met de bovenkamer.
(Verplichte) literatuur

De bovenkamer, Handleiding De bovenkamer en je taalmethode

 

nu offerte aanvragen

Bewaren