Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

 In één dagdeel met je team kennis maken met de materialen en werkwijze van HZS 
 Met de NT2-didactiek in je achterhoofd leren hoe u de materialen gebruikt 
 Direct de gelegenheid je vragen te stellen

Doelgroep(en)

Leraren/ib-ers PO en VO die al werken met Horen, zien en schrijven.

Doelen:/ resultaat
  • Je weet hoe HZS is opgebouwd en uit welke onderdelen het bestaat.
  • Je kunt met behulp van o.a. de starttoets en het startboekje een begin maken met het onderwijs aan nieuwkomers.
  • Je weet hoe je Horen zien en schrijven kunt gebruiken binnen het onderwijs aan nieuwkomers en hebt daarbij de NT2-didactiek en de stappen van doordacht lesgeven in je achterhoofd.
  • Je hebt inzicht in hoe Zeg maar na..! een plek kan hebben binnen het klankonderwijs aan nieuwkomers.
  • Je hebt kennisgemaakt met Horen, zien en schrijven Digitaal en weet wat de mogelijkheden van dit programma zijn.
Inhoud & Werkwijze
  • Opbouw en inhoud van HZS
  • Gebruik van de Starttoets en het Startboekje
  • Gebruik van de werkboekjes, met NT2-didactiek en doordacht lesgeven.
  • Klankonderwijs met gebruik van Zeg maar na…!
  • Horen, zien en schrijven Digitaal; wat is het en wat kun je ermee?
SBU 

3

 

nu offerte aanvragen

Bewaren