Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Training & Coaching

Bij ons kun je terecht voor trainingen, workshops, advies en coaching. We baseren ons aanbod op recent onderwijsonderzoek en maken de vertaalslag naar de praktijk om jouw impact op het leren van leerlingen te vergroten. Want veranderen doe je om beter te worden. Dat ondersteunen wij. 

We kunnen je op elk niveau ondersteunen met training of coaching: van het leren van leerlingen in de klas tot aan het integraal onderwijskundig beleid op bestuursniveau. Hoe meer samen, hoe groter de impact en de kans op duurzame ontwikkeling.

Vind de training of ondersteuning die bij jou, jouw team, school of bestuur past. 

Coaching

We bieden vele vormen van coaching, bijv.: directe coaching, co-teaching, lesson study, demo coaching, voorbeeld lesgeven en simultaan lesgeven. Directe ondersteuning daar waar je het nodig hebt.

 

button coaching

Training open inschrijving

Bij Bazalt vind je trainingen voor open inschrijving; voor iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen. Je kunt inschrijven op verschillende evenementen, trainingen, opleidingen en introductiesessies.

 

button Naar open inschrijving

Training op locatie

Met ons trainingsaanbod op locatie kunnen we alle trainingen,
programma's en trajecten
geheel naar jouw behoefte samenstellen.
Ons startpunt is jouw situatie.

 

button op locatie

E-learning

Met onze e-learningmodules kun je zelf aan de slag
met de onderwerpen van Bazalt.
Thuis of op het werk;
op het moment dat het jou het beste uitkomt.

 

button e learning

Veel leerlingen hebben moeite om grip te krijgen op informatieve teksten. Weer anderen kennen en snappen niet alle begrippen die op school gebruikt worden. Ze vinden het moeilijk om informatie te verwerken of ze hebben moeite met de Nederlandse taal, omdat ze thuis een andere taal spreken.
Hoe kun je je leerlingen het beste bij hun taal- en leesontwikkeling begeleiden?

Brede blik 

Om de taal- en leesontwikkeling van je leerlingen te stimuleren, is een brede blik op taal en lezen nodig. Taal is meer dan alleen vaardigheden aanleren tijdens taal- en leeslessen. Het gaat er ook om hoe leerlingen strategisch met taal en lezen omgaan in andere vakken, zoals bij biologie, geschiedenis en wereldoriëntatie. Bazalt ontwikkelde hiervoor verschillende methoden, waarbij de leerlingen geprikkeld en betrokken worden:

NT2

Ook voor NT2 moet je bij Bazalt zijn! Steeds meer scholen krijgen te maken met leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of niet goed spreken. Bazalt heeft een gedegen NT2-aanbod waar vele gebruikers enthousiast over zijn. Met onze materialen en achtergrondkennis maak je deze leerlingen goed wegwijs in Nederlandse taal.

Ons aanbod:

Voor nieuwkomers (6 t/m 12 jaar) die de taal nog niet machtig zijn:

Horen zien en schrijvenHoren, Zien en Schrijven

 • Gericht op de schriftelijke verwerking van het Nederlands

 • Leerlingen  kunnen er  vrij zelfstandig mee werken

 • Oefenen in werkboekjes en op de computer 

Horen, Zien en Schrijven is hét NT2-startporgramma waarmee al vele nieuwkomers Nederlands hebben geleerd. Snel en gedegen. Nadat de taal mondeling is aangeboden, gaan leerlingen de stof verwerken  in hun werkboekjes met bijbehorende cd. In de werkboekjes staan lees-, luister en schrijfoefeningen. Ook spelen de leerlingen spelletjes met het nieuwe taalaanbod. 
Er zijn 32 werkboekjes, verdeeld over 4 niveaus. Voor iedere leerling is er dus een passend boekje. Het taalaanbod behandelt aansprekende thema’s zoals school, vrienden, winkelen, familie of vakantie.  
Om leerlingen zelfstandig verder te laten oefenen met de stof, is er het digitale oefenprogramma  Horen, zien en schrijven Digitaal. Alle thema’s komen hierin terug. Leerlingen kunnen op er op iedere computer of tablet mee werken – ook thuis.

button naar Horen Zien en Schrijven 

Voor jonge kinderen met een taalachterstand (groep 1 t/m 4):

Zien is snappen

Zien is snappenZien is Snappen is een handleiding voor taalonderwijs Nederlands, bedoeld voor leraren in het primair onderwijs (groep 1 t/m 4) met een of meer anderstalige kinderen in de groep. U gebruikt het naast uw taalmethode. Het praktische boek bevat veel foto’s van lessen in de praktijk en materialen die u kunt gebruiken. Daarnaast biedt het boek veel informatie met oefeningen en aanbiedingsvormen voor bijvoorbeeld verkleinwoorden, werkwoorden en klanken en letters.

De lessen in Zien is Snappen kosten weinig tijd en kunnen gemakkelijk bij of naast andere (taal-) programma’s of taalmethodes gebruikt worden. Soms bestaat een les uit een visuele toelichting die u als voorbereiding op een geplande les uit de methode kunt aanbieden en die extra ondersteuning biedt; soms zijn het aparte lessen.

button naar Zien is snappen

Woorden in Prenten

Woorden in prentenPrentenboeken voorlezen aan kinderen stimuleert het leesplezier en het is goed voor de taalontwikkeling. Dit geldt ook voor niet-Nederlandstalige kinderen. Ook al zijn veel anderstalige kinderen in Nederland geboren, de eerste schooldag kan voor hen het eerste langdurige contact met het Nederlands zijn.

Doordat veel anderstalige kinderen het Nederlands beperkt beheersen, genieten zij minder van het voorlezen. Ze hebben behoefte aan specifieke lessen Nederlands.

Woorden in prenten ondersteunt u bij het voorlezen van tien bekende prentenboeken als Rupsje Nooitgenoeg, Wil je mijn vriendje zijn? Plons!, Nandi’s verrassing, Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Koen wil een wolk, Welterusten…Kleine Beer, Zwemmie, Borre en de nachtzwarte kat en Max en de Maximonsters.

De boeken bevatten vijftig woordenschatlessen, vijf per prentenboek. Deze uitgebreide lessen geeft u met een vereenvoudigde versie van het verhaal. De woordenschatlessen bestaan uit het aanbieden van de woorden op een heldere en duidelijke manier, gevolgd door allerlei verwerkingsoefeningen en teken- en handvaardigheidactiviteiten. Op deze wijze breidt het anderstalige kind zijn Nederlandse woordenschat op een prettige en natuurlijke wijze uit.

button naar Woorden in prenten

 

Voor oudere kinderen (8 t/m 15 jaar) voor wie Nederlands niet de moedertaal is:

De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands   –  auteur Josée Coenen

 • Opzoekboek dat leerlingen jaren kunnen gebruiken
 • Legt de Nederlandse taalverschijnselen uit
 • Strookjes met kleuren en symbolen bieden inzicht in de zinsbouw

In het opzoekboek vinden leerlingen allerlei informatie terug over Nederlandse taalverschijnselen die voor hen niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld: hoe bouw je een zin op, hoe vervoeg je een werkwoord, hoe maak je meervoud van woorden, hoe is de zinsmelodie van een vragende zin? Leerlingen leren hoe ze woorden kunnen benoemen en hoe ze een zin kunnen opdelen in zinsdelen. Daarvoor gebruiken ze gekleurde strookjes met symbolen: een visuele aanpak die veel inzicht biedt. 
De bovenkamer is een boek dat leerlingen hun hele onderwijscarrière kunnen gebruiken. Voor leraren is er een Handleiding De bovenkamer. Dit boek licht toe hoe u grammatica met De bovenkamer kunt onderwijzen. De handleiding bevat ook een cd met werkbladen.

De bovenkamer De bovenkamer handleiding leraren bovenkamer kaartjes

De bovenkamer

De meeste taalmethodes veronderstellen vaak voorkennis bij de instructie, bijvoorbeeld: ’Maak zinnen met…’, ‘Vul zinnen aan….’, ‘Maak samenstellingen’ of ‘Maak meervoudsvormen van…’. Het is voor veel leraren niet eenvoudig om deze instructie uit te leggen aan anderstalige leerlingen, die deze voorkennis niet hebben. Daarvoor is De bovenkamer, een kleurrijke grammatica van het Nederlands ontwikkeld.

In deze uitgave legt auteur Josée Coenen de Nederlandse grammatica uit met behulp van foto’s, symbolen en kleuren. De visuele uitleg is een handige steun in de rug voor iedere leerling, maar zeker voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.  Voor hen zijn ‘vanzelfsprekendheden’ in de taal immers niet zo vanzelfsprekend.

De bovenkamer is gericht op oudere leerlingen: vanaf 8 jaar. Het opzoekboek kunnen leerlingen jarenlang zelf gebruiken: vanaf de basisschool  tot in het voortgezet- of beroepsonderwijs.  Hoe meer de leerling ermee werkt, hoe minder hij hoeft op te zoeken. Zo gaat de inhoud van het bovenkamer-boek naar de eigen ‘bovenkamer’.

Voor leraren is er een speciale handleiding die uitlegt hoe je De bovenkamer kunt inzetten in de klas. De handleiding geeft achtergrond informatie en geeft voor iedere pagina uit het opzoekboek aan wat geschikt is voor het niveau van de leerling. De handleiding bevat tevens een cd-rom met werkbladen en printbladen voor de strookjes die leerlingen nodig hebben om zinsdelen en woordsoorten te benoemen. Zo zien ze duidelijk hoe een zin in elkaar zit.

Wat staat er in De bovenkamer?

De bovenkamer geeft antwoord op vragen als:

 • Wanneer gebruik je de of het en die of dat?
 • Hoe maak je zinnen en wat is de volgorde van woorden?
 • Hoe vervoeg je werkwoorden?
 • Hoe benoem je woordsoorten?
 • Hoe spreek je het Nederlands uit?

Met gekleurde strookjes leren leerlingen hoe ze zinnen kunnen opdelen in zinsdelen, en hoe ze woorden in een zin kunnen benoemen. Zo zien ze duidelijk hoe een zin in elkaar zit.

Hoe werkt u ermee?

Leerlingen kunnen zelf taalverschijnselen opzoeken in hun eigen opzoekboek. Voor leraren is er de Handleiding De bovenkamer. Daarin staat uitgelegd hoe u grammatica kunt onderwijzen met De bovenkamer: wat is geschikt voor welk niveau? De Handleiding bevat een cd-rom met werkbladen waarmee u specifiek op een onderwerp kunt ingaan. 
Op de cd-rom staan ook printbladen voor de strookjes die leerlingen nodig hebben om zinsdelen en woordsoorten te benoemen. Bij Bazalt zijn echter ook sets met duurzame, gelamineerde strookjes verkrijgbaar.

De bovenkamer is te gebruiken naast iedere taalmethode in Nederland en Vlaanderen of daarbuiten. Je kunt gratis overzichten van de 5 meestgebruikte taalmethodes in het onderwijs downloaden. Bij alle onderwerpen is aangegeven welke pagina's uit De bovenkamer hierbij aansluiten. Er zijn overzichten van: Taal Actief, Taal in Beeld, Taal op Maat, Taalverhaal en Staal. 

button 2 gratis taaloverzichten 

De bovenkamer bestellen?De speciale site NT2-onderwijs.nl

Op de website nt2-onderwijs.nl vind je informatie, tips en materialen voor het onderwijs aan anderstaligen. NT2-onderwijs is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO en RPCZ.
Bij de downloads op deze site vind je onder meer:

Taal en tekenTaal en Teken

Als hulpmiddel voor technisch lezen bij nieuwkomers heeft het HCO de brochure Taal en teken ontwikkeld. Deze gratis brochure bevat een proeftekst in diverse talen van de meest voorkomende landen van herkomst. Met deze tekst kun je een inschatting maken van het startniveau van de nieuwkomer op het gebied van lezen.

TaalSMARTTaalSMART

De gratis brochure TaalSMART geeft een handig overzicht van alle mogelijke knelpunten in de schoolloopbaan van anderstalige leerlingen.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren