Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Open inschrijving

Opleiding Strategisch Leiderschap

31dec 2020

Plaats

Rotterdam

Prijs

2140,00 EUR (excl. btw)
Nu boeken

Prijs per stuk

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Bazalt zoals terug te vinden op www.bazalt.nl/algemenevoorwaarden *

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn (persoons)gegevens voor het uitvoeren van de dienst waarvoor ik een aanvraag doe. *

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor e-mailingen en aanbiedingen.

* noodzakelijke informatie

logo schoolleidersregister PO
√ De inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering benutten om optimale condities te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. 
√ Analyse en evaluatie van deze 4 sturingsdomeinen bij jou op school.
√ Werken aan een visie en plan van aanpak voor strategisch leiderschap.

 

 
Doelgroep

Leidinggevenden

Deze opleiding is gecertificeerd als formeel aanbod voor het Schoolleidersregister PO bij het thema: Regie & Strategie.

Doelen en resultaat
  •  Je weet hoe je organisatorische mogelijkheden in kunt zetten om het leren mogelijk te maken (denk daarbij aan methode, interactie, rooster, toetsing, veiligheid, enz.) en analyseert en evalueert de organisatorische mogelijkheden bij op jouw school .
  • Je weet op welke wijze je de organisatie van de school (zowel de structurele als de culturele dimensie) kunt organiseren en analyseren. En je kunt de situatie op school evalueren en aanscherpen of verbeteren.
  • Je weet hoe je HR beleid (o.a. taakbeleid, competentieontwikkeling, functiemix, mobiliteit en samenstelling van het team) in kunt zetten om organisatiedoelen te verwezenlijken> En je kunt het beleid van de school analyseren en evalueren en aanscherpen.
  • Je weet hoe je via randvoorwaarden voor het leren (bedrijfsvoering, financiën en huisvesting) invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van onderwijs en hoe je hierin gesprekspartner naar hun bestuur kunt zijn. Ook heb je zicht op verbeterpunten op basis van analyse en evaluatie.
  • Je weet, op basis van analyse en evaluatie van de eigen situatie, hoe je vanuit een onderwijskundige gerichtheid t.b.v. de leerprestaties van de leerlingen de 4 sturingsdomeinen kunnen beïnvloeden.
Omvang

4 dagen (zullen worden gepland bij voldoende belangstelling).

Inhoud en werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst. Inhouden die aan de orde komen zijn o.a.:

  • organisatorische mogelijkheden om leren mogelijk te maken
  • organisatie van de school (structurele & culturele dimensie)
  • HR beleid inzetten om organisatiedoelen te verwezenlijken
  • randvoorwaarden voor het leren & invloed op kwaliteit van onderwijs

De opleiding in zijn geheel sluiten wij af met een eindopdracht waarin de deelnemers hun visie en een plan van aanpak presenteren om invulling te geven aan de 4 organisatiekenmerken binnen hun school.